Гидравлик дарагч

  • Hot Forging Hydraulic Press

    Гидравлик дарагч

    Халуун хуурамчаар үйлдэх ажлыг металлын дахин талсжих температураас дээш түвшинд хийдэг. Температурыг нэмэгдүүлснээр металлын уян хатан чанарыг сайжруулж болох бөгөөд энэ нь бэлдэцийн дотоод чанарыг сайжруулж, хагарахад хэцүү болгодог. Өндөр температур нь металлын хэв гажилтын эсэргүүцлийг бууруулж, шаардагдах хуурамч машин механизмын ачааллыг бууруулж чаддаг.